Velkommen

Sprogliga er startet og organiseret af TalentCampDK oktober 2017. Vi er med andre ord lige startet. Initiativet blev taget, efter vi så (og undrede os over), at Danmark ikke er et officielt medlemsland af IOL. Dette besluttede vi os at gøre noget ved!
Der er i den forbindelse oprettet en opgavekomité samt en organisationskomité, og TalentCampDK er i skrivende stund i løbende kontakt med NorS på KUA –Insititut for nordisk sprog og sprogvidenskab på Københavns Universitet Amager – for at forsøge at få et samarbejde op at stå.

Vores mål er, at vi i løbet af 2018 har samarbejde med Aalborg og Århus Universitet.
Derudover ønsker vi at deltage i IOL i 2018 i Prag.

Den første nationale konkurrence løber af stablen i februar/marts 2018. Lokation udmeldes via gymnasiet. Vi forsøger at afholde Sprogligaen på de gymnasier, som imødekommer så mange studerende som muligt.

Den næste IOL afholdes i Prag, Tjekkiet d.26. – 30. juli 2018.